Peter Dijkstra – VKZ Associé

Peter is een VKZ Associé. Hij is afgestudeerd als econoom aan de Wageningen University en als planeconoom member of the Royal Institution of Charted Surveyors (RICS). Hiernaast is hij in 2012 formeel beëdigd als rentmeester. Peter heeft veel ervaring met het opstellen en onderhouden van grondexploitaties, haalbaar­heidsstu­dies, risico­ana­lyses, residuele bereke­nin­g­en, controlling, grond­zaken en projectlei­ding. Hij ziet het grondbeleid als mid­del voor ontwikkeling van de stad. Als planeconoom redeneren vanuit gezamenlijk belang en kosten in een brede businesscase afwegen tegen hetgeen wat de maatschappij oplevert.

Zijn hands-on mentaliteit gecombineerd met zijn financiële kennis maken hem een doelgerichte professional. Hij streeft naar een optimaal resultaat, of het nu gaat om her­structurering van bestaand gebied, begeleiding van nieuwe ontwikkelingen, het sluiten van (anterieure) over­eenkomsten of het oprichten van samenwerkingsvormen/opzetten van financiële constructies. Uit­gangspunt hierbij is samenwerking met anderen en goede communicatie om te komen tot een optimaal resultaat.­ Hierbij is hij zich bewust van zijn omgeving en bestuurlijk-politiek gevoelige trajecten.