Koen van den Brink

Koen van den Brink is manager/ adviseur bij VKZ. Na de opleiding Civiele Techniek aan de Hanzehogeschool in Groningen heeft hij de master Construction Management & Engineering aan de Technische Universiteit Delft afgerond. Zijn masterscriptie heeft hij geschreven bij Amvest, een investment manager en ontwikkelaar van woningen en woongebieden in Nederland. Gedurende zijn studie heeft hij veel kennis opgedaan in de vastgoedontwikkeling- en bouwwereld, doordat hij bij verschillende aannemers, ingenieursbureaus en projectontwikkelaars heeft hij meegewerkt aan zowel de uitvoeringsfases als de ontwerpfases van diverse projecten.

Koens intrinsieke motivatie ligt bij het (her)ontwikkelen van vastgoed waar volgende generaties uiteindelijk met veel plezier wonen, werken, sporten of tot rust komen. Hij levert graag een bijdrage aan het proces daarnaartoe. Koen staat bekend als een analytisch, pragmatisch en enthousiast persoon. Bovenal inspireert hij graag mensen en laat hij zich inspireren om projecten gezamenlijk tot een goed eind te brengen.