Bas Klein – VKZ Associé

Bas is een VKZ Associé. Bas heeft ruime ervaring als vastgoedontwikkelaar, bouwbegeleider en adviseur van bouw- en ontwikkelingsprojecten, vanaf de grondaankoop, eerste planvorming tot en met het beheer en onderhoud.

Door zijn achtergrond bij ontwikkelende en uitvoerende marktpartijen en betrokken stakeholders weet hij het geheel, en de waarde voor de individuele stakeholder, te overzien. Bas heeft zowel ervaring in de woningbouw als in de utiliteitssector. Zijn creativiteit in de ontwerpfase, ervaring in en met de financiële randvoorwaarden, contractuele vastlegging van afspraken gecombineerd met zijn praktische ervaring in de uitvoering stellen hem in staat projecten te concretiseren en hierin op diverse niveaus te adviseren.

Bas heeft een open werkwijze en is technisch inhoudelijk en procesmatig sterk. Hij weet vaardig te communiceren van buurtoverleg tot en met beleidsmatig niveau. Bas heeft het vermogen om alle facetten van het bouwproces te structureren en te prioriteren om het gestelde doel te bereiken.

Bas heeft veel interesse in rendabele duurzame en innovatieve investeringen die de leefbaarheid vergroten en is graag creatief in het vinden van praktische oplossingen voor uiteenlopende  bouwproblemen.