De basis voor levensbestendige wijken – WoonZorgScan

 

Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe wettelijke situatie in welzijn en zorg. Doel van de wetswijziging is om mensen langer autonoom en zelfvoorzienend te laten zijn, het effect van de maatregel is echter een onoverzichtelijk welzijns- en zorgveld, voor zowel zorgvragers als zorgaanbieders.

Op initiatief van VKZ is een instrument ontwikkeld dat een scherp beeld kan scheppen van de gemeentelijke welzijns- en zorgvraag. Met behulp van een data gestuurde vraaganalyse (met zorgcirkels als meeteenheid en Care Hubs als bronpunt) kan een zogenoemde WoonZorgScan gemeenten en zorgaanbieders helpen het zorgaanbod te verdelen, te optimaliseren, financiële analyses uit te voeren en nu en in de toekomst welzijn en zorg financieel stuurbaar houden. Een Care Hub is een kernvoorziening, waarin de zorgvragers en aanbieders elkaar ontmoeten, het zorg-logistieke bronpunt in de wijk.

Ons doel met de WoonZorgScan is het bereiken van een optimale mix tussen kwaliteit, kosten en beheersbaarheid van zorg, teneinde hiermee de volgende effecten te bereiken:

  • Het zorgaanbod kwalitatief optimaal differentiëren tegen een realistische prijs.
  • De zorglasten van verzekeraars en gemeenten stuurbaar maken en houden.
  • Het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen van zorgvragers tegen een acceptabele prijs.
  • Het positief beïnvloeden van de waarde en exploitatietermijn van wooneenheden voor gebouweigenaren binnen zorgcirkels.
  • Het ontstaan van een transparante en optimale zorginfrastructuur voor zorgaanbieders.
  • Zorginstellingen kunnen zich meer op hun primaire verantwoordelijkheid richten; het leveren van zorg.

Analyse met de WoonZorgScan moet worden gezien als een hulpmiddel op basis waarvan bestuurlijke focus bereikt kan worden. In het verlengde hiervan is het een instrument voor het sturen van beleid voor de zorg en het geven van inhoud aan een maatschappelijk, sociaal- en ruimtelijk-optimale invulling ervan.

Afbeelding bij Gymzaal CCZ – Zeist
Gymzaal CCZ – Zeist
Afbeelding bij IKC BinnensteBuiten – Buurmalsen-Tricht
IKC BinnensteBuiten – Buurmalsen-Tricht
Afbeelding bij Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht
Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht
Afbeelding bij Integrale verduurzaming Hogeschool KPZ – Zwolle
Integrale verduurzaming Hogeschool KPZ – Zwolle