Financiële advisering bij herontwikkeling- Gouda

Woonpartners Midden-Holland (Woonpartners) is bezig met de herontwikkeling van een substantieel deel van Gouda Oost. Om dit project financieel in goede banen te leiden is VKZ gevraagd het financiële management op te zetten. Doel hiervan is om meer grip en interne transparantie te bewerkstelligen in het financiële resultaat van de herontwikkeling. Daarnaast moet een hechtere samenwerking tussen de afdeling Ontwikkeling en Financiën (Planning & Control-cyclus en financiële administratie) tot stand worden gebracht. De doelstellingen zijn concreet:

  • Sturing op resultaat.
  • Grip op budgetten door betrouwbare informatie.
  • Verantwoording naar management en bestuur.
  • Transparantie (projectmatige uitgangspunten, P&C) binnen de organisatie.
  • Efficiënte werkwijze waarbij ieder zijn/haar rol goed kan invullen en elkaar versterkt.

Door eerst inzicht te verkrijgen in de financiële organisatie zijn de financiële producten voor Woonpartners op maat gemaakt. Hiermee werd het mogelijk dat gebruik gemaakt kon worden van de aanwezige informatie door directe koppelingen. Zo is een eenduidige en betrouwbare informatievoorziening gegenereerd voor alle partijen binnen de organisatie.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Kostenramingen
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Herstructurering Franse Gat – Veenvesters