Herontwikkeling De Kwinkelier – Bilthoven

Winkelcentrum De Kwinkelier is een winkelcentrum van circa 10.500 m2 gelegen in het hart van Bilthoven. Er was sprake van achterstallig onderhoud en forse leegstand (circa 25 procent). Na overname door een nieuwe eigenaar was het doel het winkelcentrum te transformeren tot een winkelcentrum met regionale trekkracht, een hoge (verblijfs)kwaliteit en een intiem dorps karakter.

De herontwikkeling heeft plaatsgevonden in verschillende fasen. VKZ heeft fase 1a van het ontwikkel- en realisatieproces van de renovatie begeleid, inclusief het financieel management. Dit hield onder andere het renoveren van de winkelgevels, -opbouwen en buitenruimte in. VKZ was hierbij verantwoordelijk voor de procesorganisatie en bewaking van de voortgang (planning, kosten, interne en externe besluitvorming, et cetera), de begeleiding van de tender en contractvorming van uitvoerende partijen en vanaf de uitvoeringsfase was VKZ (naast de rol van directievoering) verantwoordelijk voor de begeleiding van, en communicatie met de zittende winkeliers. In 2022 kwam de laatste fase van de herontwikkeling van De Kwinkelier ten einde.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Kostenramingen
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Herontwikkeling winkelcentrum Muziekwijk – Almere
Herontwikkeling winkelcentrum Muziekwijk – Almere
Afbeelding bij Begeleiden tenderprocedure supermarkt
Begeleiden tenderprocedure supermarkt