Herontwikkeling De Kwinkelier – Bilthoven

Winkelcentrum De Kwinkelier is een winkelcentrum van circa 10.500 m2 gelegen in het hart van Bilthoven. Er is sprake van achterstallig onderhoud en het kent een grote mate van leegstand (circa 25 procent). Na het overgaan naar een nieuwe eigenaar is het doel het winkelcentrum te transformeren tot een hoogwaardig winkelcentrum met regionale trekkracht en hoge (verblijfs)kwaliteit en het terugbrengen van het intieme en dorpse karakter.

De herontwikkeling vindt plaats in verschillende fasen. VKZ begeleidt het ontwikkel- en realisatieproces van de renovatie van fase 1a, inclusief het financieel management. Dit hield onder andere het renoveren van de winkelgevels, -opbouwen en buitenruimte in. VKZ was hierbij verantwoordelijk voor de procesorganisatie en bewaking van de voortgang (planning, kosten, interne en externe besluitvorming, et cetera), de begeleiding van de tender en contractvorming van uitvoerende partijen en vanaf de uitvoeringsfase was VKZ (naast de rol van directievoering) verantwoordelijk voor de begeleiding van, en communicatie met de zittende winkeliers.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Kostenramingen
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Afbeelding bij Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht
Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht
Afbeelding bij Projectmanagement Binnenduin –  Beverwijk
Projectmanagement Binnenduin – Beverwijk
Click to access the login or register cheese