Ontwikkeling bedrijventerrein – Zevenhuizen-Moerkapelle

RABO Vastgoed raakte via een van de lokale banken betrokken bij het initiatief voor de verplaatsing van circa 17 hectare bedrijventerrein in de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle (Zuidplas). De medewerkers van VKZ worden reeds in een vroeg stadium betrokken als projectleider en strategisch adviseur bij de ontwikkeling en uitvoering van deze plannen.

Er is gekozen voor een non-conformistisch ontwikkelingsmodel waarbij de bedrijven leading zouden zijn. Dit werd bereikt door de eigenaren van de bedrijven lid te laten worden van een op te richten coöperatie. Gebruikmakend van ingrediënten uit het “Valenciaanse ontwikkelingsmodel” was de visie om te komen tot kwalitatief hoogwaardige gebiedsontwikkeling waarbij het initiatief voor de verplaatsing, de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein en van de woningen, door de Coöperatie de Viergang UA zou worden uitgevoerd. Kwalitatief werd er “ dubbel ruimtegebruik” nagestreefd waarbij er kassen boven op bedrijfsruimte zouden worden gerealiseerd. VKZ heeft in samenwerking met bureau “Zuidplas Advies” het procesmanagement uitgevoerd, ondersteuning verleend bij de oprichting van de Coöperatie de Viergang UA en de vastgoedexploitatie en grondexploitatie opgesteld en bewaakt.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht
Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht