Taxaties en waardebepalingen – Verhuurdersheffing

De verhuurdersheffing houdt in dat verhuurders een nieuwe heffing betalen over de waarde van hun huurwoningen in de gereguleerde sector. Dit geldt alleen voor verhuurders (corporaties, particulieren en beleggers) van meer dan tien huurwoningen en is ingesteld om extra inkomsten te genereren, de verhuurder betaalt de verhuurdersheffing als belasting.

VKZ kan de hoogte van de verhuurdersheffing voor uw organisatie in kaart brengen en inzichtelijk maken met een, op basis van het puntensysteem van de Huurcommissie, ontwikkelde rekentool. Deze tool berekent de maximale huurprijs van een woning. Door vervolgens de potentiële extra opbrengsten (huurverhoging) van het ‘scheefwonen’ af te zetten tegen de kosten (verhuurdersheffing) worden de financiële effecten van de verhuurdersheffing voor de verhuurder inzichtelijk gemaakt. Het is voor verhuurders van belang te onderzoeken of een eventuele extra verhoging van de huur past binnen de maximale huurprijs van de woning 1, omdat met huurverhogingen boven de inflatie een deel van de te betalen verhuurdersheffing ‘terugverdiend’ kan worden. De regering wil met deze ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’ de doorstroming in sociale huurwoningen bevorderen en ‘scheefwonen’ tegengaan.

1 De verhuur van de sociale woningen zijn voor de corporatie Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB). Corporaties moeten in het geval van een extra huurverhoging opletten dat de liberalisatiegrens niet wordt overschreden. Het kan voor corporaties namelijk ongewenst zijn dat woningen niet meer in de DAEB categorie vallen.

Diensten

Taxaties en waardebepalingen
Afbeelding bij Herbestemmingsonderzoek De Grote kerk – Brouwershaven
Herbestemmingsonderzoek De Grote kerk – Brouwershaven
Afbeelding bij Ontwikkeling multitenant gebouw Grizzly van Pivot Park – Oss
Ontwikkeling multitenant gebouw Grizzly van Pivot Park – Oss
Afbeelding bij Herontwikkeling ‘Het Wisselspoor’ – Utrecht
Herontwikkeling ‘Het Wisselspoor’ – Utrecht
Afbeelding bij Kostprijsdekkende huur vastgoedportfolio – Rheden
Kostprijsdekkende huur vastgoedportfolio – Rheden