Vastgoed is geen kostenpost, maar een bedrijfsmiddel

Op dit moment verandert de rol en positie van vastgoed binnen organisaties van een kostenpost naar een (strategisch) bedrijfsmiddel dat daadwerkelijk invloed heeft op het primaire proces. Met name in de zorg en publieke sector is deze ontwikkeling zichtbaar. Dit komt door zowel het economisch klimaat als door herijking van doelen en middelen.

VKZ Portfoliomanagement is een door VKZ ontwikkeld instrument dat inzicht en structuur biedt in de vastgoedportefeuille van een belegger/gebruiker. De kracht van dit instrument ligt enerzijds in het inzicht in de strategische inzet van de vastgoedportefeuille als vijfde bedrijfsmiddel en anderzijds in de (complete) financiële analyse van de portefeuille, ook in relatie tot de totale jaarrekening van een bedrijf. Met VKZ Portfoliomanagement krijgen gebruikers/ beheerders van vastgoed, op een heldere en gestructureerde wijze, inzicht in hun vastgoedportefeuille. Hiermee kunnen zij deze waardevolle “asset” van de organisatie op een goede manier inzetten en besturen. Bij VKZ Portfoliomanagement worden organisaties geconfronteerd met vragen als:

  • Hoe draagt mijn vastgoed bij aan mijn organisatorische doelstellingen?
  • Hoe is mijn vastgoedportefeuille samengesteld (omvang, type, eigendom/huur, et cetera)?
  • Wat is de vastgoedportefeuille waard (marktwaarde, boekwaarde, WOZ)?
  • Wat kost mijn onroerend goed en wat brengt het op? (exploitatie)
  • Welk rendement kan ik hiermee creëren?
  • Hoe verenig je een publieke taak met een bedrijfseconomisch verantwoorde vastgoedexploitatie?
  • Hoe dek je de vastgoedrisico’s af?

Uit de visie van een organisatie moet uiteindelijk de vastgoedvisie als resultante voortvloeien. In het verlengde daarvan kunnen vervolgens objectbeslissingen worden genomen. Voor alle individuele beslissingen kunnen daarna aparte business cases worden opgesteld waarin de verschillende belangen tegen elkaar worden afgewogen (kwaliteit en kwantiteit, kosten, financieringsvormen). Op deze wijze wordt heldere besluitvorming mogelijk.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Kostenramingen
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Herstructurering Franse Gat – Veenvesters