Huisvestingadvies en werkplekadvisering Universiteit Twente – Enschede

VKZ was adviseur van de Universiteit Twente (UT) ten aanzien van het opstellen van een integraal huisvestingsplan inzake het overgaan van de stafdiensten naar een integraal flexibel werkconcept, waarbij de stafdiensten ook gepositioneerd werden binnen de locaties van de Faculteiten.

Uitgangspunt voor het huisvestingsadvies was dat het advies gedragen zou worden door alle niveaus van de UT (van bestuurlijk tot operationeel). Uiteindelijk hebben alle organisatieonderdelen (College van Bestuur, Faculteiten, Stafdiensten, Studenten) van de UT het huisvestingsplan van VKZ omarmd, en zijn de concrete stappen in gang gezet om over te gaan naar een flexibele werkomgeving. Door de kennis van VKZ op gebied van organisaties, en in het bijzonder onderwijsorganisaties, is een passend advies geformuleerd dat middels huisvesting, en bijbehorende werkplekconcepten, zowel het primaire proces als de ondersteunende diensten versterkt.

Diensten

Asset- en huisvestingsmanagement
Afbeelding bij Gymzaal CCZ – Zeist
Gymzaal CCZ – Zeist
Afbeelding bij IKC BinnensteBuiten – Buurmalsen-Tricht
IKC BinnensteBuiten – Buurmalsen-Tricht
Afbeelding bij Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht
Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht
Afbeelding bij Integrale verduurzaming Hogeschool KPZ – Zwolle
Integrale verduurzaming Hogeschool KPZ – Zwolle