Transformatiemanager 10 winkelgebieden en 225 solitaire winkelpanden

Afbeelding winkelgebied

Situatie

In opdracht van Economie071 (een regionaal samenwerkingsverband van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Katwijk, Zoeterwoude, Voorschoten), zijn als verdieping op de strategische gemeentelijke doelstellingen, 42 actieplannen en ontwikkelstrategieën opgesteld. Dit op basis van een intensief en interactief proces in nauwe samenwerking met de betrokken stakeholders. De actieplannen waren gericht op versterking, functieverandering of reductie van het winkeloppervlak, ’lean en mean’ en actiegericht. De maatregelen gaan onder meer over de fysieke situatie, samenwerking en/ of profilering binnen het verzorgingsgebied.

Projectgegevens

  • 10 winkelgebieden en 225 solitaire winkelpanden.
  • Start project: 2017.
  • Einde project: 2018.

Rol adviseur

Voor de Transformatiemanager lag daarbij de focus op de 10 winkelgebieden en 225 solitaire winkelpanden die buiten de primaire winkelstructuur vielen. Voor elk van deze gebieden en panden is een uitvoeringsstrategie opgesteld.

N.B.: dit project is uitgevoerd door één van onze adviseurs voordat hij in dienst kwam bij VKZ.

Afbeelding bij Herontwikkeling winkelcentrum Muziekwijk – Almere
Herontwikkeling winkelcentrum Muziekwijk – Almere
Afbeelding bij Begeleiden tenderprocedure supermarkt
Begeleiden tenderprocedure supermarkt
Afbeelding bij Restyling winkelcentrum De Wyborch – Westervoort
Restyling winkelcentrum De Wyborch – Westervoort
Afbeelding bij Begeleiding aankoop en herontwikkeling Rabobank – Breukelen
Begeleiding aankoop en herontwikkeling Rabobank – Breukelen