Toegevoegde waarde van de econoom

De projectleider is verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van een project, daarbij moet de projectleider communiceren met partijen binnen en buiten de eigen organisatie waarna er verantwoording wordt afgelegd richting opdrachtgever over de voortgang en het financiële resultaat. Door als projectleider samen te werken met een econoom wordt een toegevoegde waarde gecreëerd op meerdere vlakken:

  • De econoom ondersteunt de projectleider ten aanzien van de financiële projectbegeleiding en strategie.
  • De econoom fungeert als sparringpartner en voorziet de projectleider van gevraagd en ongevraagd advies.
  • De (financiële) consequenties van te maken keuzes of gebeurtenissen kunnen snel inzichtelijk worden gemaakt, waarop geanticipeerd kan worden.
  • De econoom helpt bij het tijdig signaleren van risico’s die zich gaandeweg het proces voor kunnen doen.
  • De econoom heeft een meerwaarde bij de verantwoording richting opdrachtgever en communicatie naar andere belanghebbenden, omdat hij weet welke financiële informatie de verschillende partijen nodig hebben.

Door de beschreven samenwerking kan de projectleider zich meer richten op zijn primaire taken (proces, aansturing, planning, opdrachtverlening, risicobeheersing, strategie op procesniveau, et cetera), terwijl de econoom zich concentreert op de financiële kant van het project. Hij kan de projectleider scherp houden om tot een goed en realiseerbaar project te komen.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht
Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht