Taxatie agrarische gronden – Eigen Haard

Woningbouwcorporatie Eigen Haard uit Amsterdam heeft, zoals meerdere woningbouwcorporaties, diverse grondposities in haar portefeuille. Door aangescherpte wetgeving is er voor woningcorporaties minder ruimte om een actieve rol op te pakken in de gebiedsontwikkeling, de gronden die op korte termijn geen andere bestemming krijgen dan agrarisch worden daarom verkocht, hierbij is het van belang de juiste waarde in beeld te hebben. De huidige waarde geeft inzicht in de mogelijke waarde bij verkoop en kan ten behoeve van een impairmenttoets [1] worden afgezet tegen de waarde van de gronden in de boeken.

VKZ voert voor Eigen Haard diverse taxaties uit van agrarische gronden. Op basis van beschikbare informatie en comparatief onderzoek wordt de waarde van de grond inzichtelijk gemaakt en verwerkt in een taxatierapport. De gebruikte referenties en transacties zijn hierbij kritisch geanalyseerd met als doel om deze te corrigeren op bijvoorbeeld speculatieve aankopen, aanwezige bedrijfsopstallen of woningen en planschadevergoedingen.

[1] Vergelijking van de boekwaarde van materiƫle activa met de marktwaarde van deze activa. Als de marktwaarde lager is dan de boekwaarde moet een afboeking van de activa plaatsvinden ten laste van de resultatenrekening.

Diensten

Taxaties en waardebepalingen
Afbeelding bij Herbestemmingsonderzoek De Grote kerk – Brouwershaven
Herbestemmingsonderzoek De Grote kerk – Brouwershaven
Afbeelding bij Ontwikkeling multitenant gebouw Grizzly van Pivot Park – Oss
Ontwikkeling multitenant gebouw Grizzly van Pivot Park – Oss
Afbeelding bij Herontwikkeling ‘Het Wisselspoor’ – Utrecht
Herontwikkeling ‘Het Wisselspoor’ – Utrecht
Afbeelding bij Kostprijsdekkende huur vastgoedportfolio – Rheden
Kostprijsdekkende huur vastgoedportfolio – Rheden