Waardeanalyse agrarisch perceel – Waarder

De familie Hagoort is gestopt met haar boerenbedrijf te Waarder en willen gebruik maken van de zogenaamde ‘Ruimte voor ruimte’ regeling. De invulling van deze regeling resulteert in dit geval in de realisatie van twee woningen op het gedeelte van het perceel dat de familie wenst te verkopen. De familie heeft zelf onvoldoende kennis op het gebied van gebiedsontwikkeling en heeft daarom VKZ benaderd voor de begeleiding van het ontwikkelings- en verkoopproces.

Op basis van een eerste analyse van de opgave, het opstellen van een grondexploitatie, het verrichten van een marktscan en het maken van een residuele (grond)waardeanalyse van de het perceel, is een ontwikkelings- en realisatievisie opgesteld en is de waarde van de locatie bepaald. Parallel hieraan is contact gelegd met een lokale ontwikkelaar. Na onderhandeling is een verkoopprijs van het perceel afgesproken. Daarnaast zijn in een koopovereenkomst diverse voorwaarden en aanvullende afspraken vastgelegd. Voorbeelden hiervan zijn winstdeling, bouwrouting, verdeling kosten saneringsopgave en indexatie van de grondprijs.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Taxaties en waardebepalingen
Kostenramingen
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Herstructurering Franse Gat – Veenvesters