Waarderingen en taxaties – Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijk heeft als partij de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland. Objecten zijn zeer divers en in veel gevallen zeer specifiek, van sluizen tot gevangenissen en van rechtbanken tot militaire terreinen. Op 6 december 2013 is het Kader Overname Rijks Vastgoed (KORV) vastgesteld door de Ministerraad waarmee het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) verantwoordelijk is voor de overname van het onroerend goed van de andere bestuursorganen en departementen van het Rijk.

VKZ heeft voor de taxateurs en managers die werkzaam zijn voor het RVB cursusdagen georganiseerd om voorbereid te zijn op het proces en inhoud van het waarderen ten behoeve van KORV. Door een grote diversiteit aan casuïstiek is hierbij de marktwaarde vanuit verschillende invalshoeken inzichtelijk gemaakt. De cursusdagen hebben geleid tot het inzicht dat er behoefte is aan een eenduidige waarderingsmethodiek. Hiervoor is een format KORV taxatierapport opgesteld.

Het KORV beoogt een prijs te bepalen die zoveel mogelijk gelijk is aan hetgeen het object oplevert indien het daadwerkelijk en direct op de markt zou worden gebracht (‘as it is’). Uitgangspunt bij de taxatie is  ‘Highest and Best Use’ (‘HBU’): het meest doelmatige en meest doeltreffende gebruik van het object op basis van marktreferenties. VKZ heeft in dit kader onder andere een taxatie verricht van de voormalige Koninklijke Militaire School (KMS) te Weert, ook wel bekend als de Van Hornekazerne die nu in gebruik is als AZC.

Diensten

Taxaties en waardebepalingen
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Herbestemmingsonderzoek De Grote kerk – Brouwershaven
Herbestemmingsonderzoek De Grote kerk – Brouwershaven
Afbeelding bij Consultancy Hero Kinderopvang – Haarlem
Consultancy Hero Kinderopvang – Haarlem
Afbeelding bij Ontwikkeling multitenant gebouw Grizzly van Pivot Park – Oss
Ontwikkeling multitenant gebouw Grizzly van Pivot Park – Oss