Renovatie gebouwen Meerklank – Zeist

Het speciaal onderwijs Meerklank heeft twee nieuwe locaties. Het voortgezet speciaal onderwijs is nu gehuisvest in het gerenoveerde gebouw aan de Laan van Eikenstein in Zeist en het speciaal basisonderwijs in het gerenoveerde Azariagebouw aan de Utrechtseweg in Zeist.

Aannemersbedrijf Van Zoelen bv heeft de beide renovaties uitgevoerd. Er zijn onder meer twee extra vaklokalen gerealiseerd ten behoeve van onder meer houtbewerking, een speellokaal en een aula waar ook toneelvoorstellingen opgevoerd kunnen worden. Daarnaast zijn er diverse kantoorruimten gemaakt en zijn beide gebouwen beter geïsoleerd. Tenslotte zijn nog twee klaslokalen geschikt gemaakt voor de buitenschoolse opvang die in gebruik zijn genomen door Reinaerde.

VKZ heeft in opdracht van Wereldkidz de Programma’s van Eisen opgesteld, de aannemersselectie en de uiteindelijk uitvoering van het werk begeleid.

Met de ingebruikname van beide gebouwen is een eind gekomen aan een langdurig zoekproces naar deze doelgroep geschikte locaties en gebouwen.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Gymzaal CCZ – Zeist
Gymzaal CCZ – Zeist
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam