Project- en financieel management De Elleboog – Amersfoort

In oktober 2007 werden het Armando Museum en het ernaast gelegen pand van Amerpoort door brand getroffen. De schade aan het pand van Amerpoort was groot. Gezien de ontwikkelingsopgave was een zorgvuldige processturing van belang. Het proces werd begeleid door de projectmanager en de facilitair manager van Amerpoort. Amerpoort had de behoefte de proces- en projectmanagementwerkzaamheden uit te besteden. VKZ is hiervoor ingeschakeld.

VKZ heeft het project- en kostenmanagement gevoerd van de renovatie van het dagbestedingscentrum. De werkzaamheden bestonden onder meer uit het voeren van gesprekken met de verzekeraar voor het verkrijgen van budget, het selecteren en contracteren van de adviserende en uitvoerende partijen, het aansturen van het ontwerp- en projectteam, het verkrijgen van de vereiste vergunningen, het voeren van toezicht gedurende de uitvoering en het opstellen en bewaken van het budget. Gezien de renovatie een monumentaal pand betrof vereiste dit een zorgvuldig proces waarbij de expertise van VKZ van groot belang was. Door een scherpe aansturing van de verschillende partijen is het VKZ gelukt de renovatie van het monumentale pand binnen de gestelde kaders te realiseren, zowel qua tijd, budget als vereiste kwaliteit. Interessant in dit traject was vooral het generen van voldoende budget. Hiervoor is veelvuldig afstemming geweest met de verzekeringsexpert en heeft VKZ vanuit haar onafhankelijk een belangrijke rol gespeeld in het toegekend krijgen van voldoende budget.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Kostenramingen
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Herstructurering Franse Gat – Veenvesters