Economische advisering Putse Bocht – Rotterdam

De 84 bestaande beneden- en bovenwoningen van Woonstad Rotterdam aan de Putse Bocht zijn bouw- en woontechnisch op. VKZ heeft een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een herontwikkeling van deze locatie waarbij de nadruk ligt op het realiseren van grondgebonden woningen. Voor deze herontwikkeling is het noodzakelijk dat drie panden worden verworven, de bewoners worden verhuisd, de woningen worden gesloopt en het gebied bouwrijp wordt gemaakt.

In samenwerking met een ontwerpbureau Weeda Van de Weijden wordt een ontwerp voor het vastgoed als de buitenruimte tot stand gebracht. In overleg met een bouwkostenadviseur zij budgetramingen voor de vastgoedexploitatie op basis van ontwerpvarianten opgesteld evenals de grondexploitatie. Daarnaast is er geïnvesteerd in het vinden van draagvlak bij de opdrachtgever en de gemeente vanwege grondprijsdiscussie en sloopbesluit.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Kostenramingen
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Herstructurering Franse Gat – Veenvesters