Advisering herontwikkeling Zorgstichting Kempenhaeghe – Heeze-Leende

Stichting Kempenhaeghe is een expertisecentrum voor de behandeling van epilepsie en slaap- en waakstoornissen en is als zorgorganisatie reeds geruime tijd bezig met de visieontwikkeling op zorg en wonen.
Als onderdeel daarvan is besloten de locatie Providentia te herontwikkelen. Naast nieuwbouw van woningen en ruimtes voor dagbesteding voor de circa 175 cliënten die op de locatie wonen, zullen er in het kader van omgekeerde integratie tevens circa 180 reguliere woningen worden gebouwd. De locatie wordt daarmee een reguliere woonwijk, met de zorgvoorzieningen verspreid over het terrein.

VKZ werd, vanwege haar brede zorgervaring, benaderd om Kempenhaeghe bij deze opgave te begeleiden. Dit leidde tot de uitvoering van de volgende werkzaamheden: opstellen van een grondexploitatie; advisering over en co-regisseurschap van de anterieure overeenkomst; opstellen van een marktanalyse en een visie op de proces-alternatieven; voeren van het tendermanagement; opstellen van een Programma van Eisen voor de zorgvoorzieningen (AWBZ); algemene advisering over de gebieds- en vastgoedontwikkeling. Door de integrale advisering van VKZ over de vastgoed- en gebiedsontwikkeling heeft VKZ een toegevoegde waarde in haar rol als tendermanager en adviseur.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Kostenramingen
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Gymzaal CCZ – Zeist
Gymzaal CCZ – Zeist
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam