VKZ begeleidt oprichting Projectbureau – Boskoop

De gemeenteraad heeft ambities omtrent de (her)ontwikkeling van diverse (woningbouw)locaties in Boskoop. Gezien de omvang van deze bestuurlijke ambities is VKZ gevraagd een projectbureau op te zetten dat zich op professionele wijze bezighoudt met de integrale voorbereiding, ontwikkeling en realisatie van ruimtelijke projecten. De organisatie van de ruimtelijke ontwikkelingen hebben een directe relatie met de haalbaarheid en de aansturing van deze projecten. Derhalve is VKZ gevraagd, naast de organisatorische opzet van het projectbureau, tevens de financiële organisatie in te richten.

De multidisciplinaire kracht van VKZ tussen gebieds- en vastgoedmanagement en –economie is ingezet om binnen het projectbureau diverse taken en verantwoordelijkheden op zowel financieel als organisatorisch gebied te verrichten. Op projectmatige wijze zijn verschillende projecten volgens GOTIK+C-methodiek “van de grond getrokken” en financieel vertaald. Deze financiële vertaling vindt plaats middels de door VKZ op maat gemaakte integrale grondexploitatiemodellen, die eveneens de basis vormen voor bestuurlijke verantwoording binnen de gemeentelijke cyclus van planning en control. VKZ heeft op maat gemaakte instrumentarium ingezet om het proces van factuur tot aan jaarrekening en Raad op eenvoudige wijze transparant beheersbaar te maken.

VKZ heeft vanuit haar expertise binnen vastgoed- en gebiedsontwikkeling een projectbureau opgezet dat alle ruimtelijke projecten van initiatief tot uitvoering (financieel) begeleidt. Binnen deze organisatie vervult VKZ verschillende rollen, waaronder de supervisie en projectleiding van (complexe) ruimtelijke projecten. Daarnaast heeft de afdeling Gebiedseconomie de financiële organisatie ingericht en is men betrokken bij het opstellen en bewaken van de financiële kaders, alsmede de verantwoording hierover naar het gemeentebestuur. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met de afdeling financiën om de complexe ruimtelijke vraagstukken te vertalen binnen de begrotingen, bestuursrapportages en jaarrekeningen. Ook het opstellen, actualiseren en bewaken van de Nota Bovenwijkse Voorzieningen, exploitatieplannen en haalbaarheidsstudies behoren tot de taken die door VKZ zijn verricht.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Kostenramingen
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Herstructurering Franse Gat – Veenvesters