Ontwikkeling multi-tenant lab/ kantoor gebouw Pivot Park – Oss

Opdrachtgever: Pivot Park, Oss

Situatie
Het Pivot Park in Oss heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een businesspark op het gebied van drug development & discovery, waarbij onder ander start up’s zich succesvol hebben kunnen ontwikkelen tot volwaardige ondernemingen. Om (nieuwe) ondernemingen langjarig te acquireren en te blijven binden aan het park is het van groot belang om onder meer het vastgoedaanbod in omvang, uitstraling (huisvesting en buitenruimte), indeling en de noodzakelijke voorzieningen af te stemmen op de behoeften van de (potentiële) huurders.
Het multi-tenant gebouw heeft een oppervlakte van circa 10.000 m2 BVO. Circa 70% van het gebouw kan worden ingevuld met laboratoria en 30% met kantoorruimte.

De werkzaamheden van VKZ bestaan onder andere uit:

  • Het fasegewijs bewaken van de voortgang van het project en sturinggeven op de beheers aspecten geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit;
  • Het leiden van het ontwerp- en nieuwbouwproces namens de opdrachtgever;
  • Contractmanagement met adviseurs en de aannemer(s)
Rol VKZ
VKZ is vanaf de Initiatiefase tot en met Oplevering verantwoordelijk voor de complete ontwikkeling inclusief kostenmanagement van het gebouw.
Afbeelding bij Ontwikkeling farmaceutische productiefaciliteit Pivot Park – Oss
Ontwikkeling farmaceutische productiefaciliteit Pivot Park – Oss
Afbeelding bij Studentenhuisvesting – De Key – Amsterdam
Studentenhuisvesting – De Key – Amsterdam
Afbeelding bij Vernieuwing Onderwijs Centrum Texel – Den Burg
Vernieuwing Onderwijs Centrum Texel – Den Burg
Afbeelding bij Smakkelaarsveld – Utrecht
Smakkelaarsveld – Utrecht