Ontwikkeling parkeergarage Het Lichtruim – Bilthoven

Bij de nieuwbouw van Het Lichtruim in Bilthoven worden parkeervoorzieningen gerealiseerd. De gemeente De Bilt en Woonstichting SSW (hierna SSW) hebben afgesproken dat erop de half verdiepte parkeergarage een trapveld komt.

VKZ heeft namens SSW opgetreden als bouwheer voor de parkeergarage. VKZ begeleidde het ontwikkelingstraject van het project in de ontwerpfase, de bouwvoorbereidingsfase, de realisatiefase en de ingebruikname. Voor de aanleg van deze voorziening was een provinciale ISV-subsidie beschikbaar evenals een bijdrage van de gemeente.

Afbeelding bij Ontwikkeling multitenant lab/ kantoor gebouw – Oss
Ontwikkeling multitenant lab/ kantoor gebouw – Oss
Afbeelding bij Ontwikkeling masterplan Pivot Park – Oss
Ontwikkeling masterplan Pivot Park – Oss
Afbeelding bij Herontwikkelingsvisie kantoren – Hanzeland
Herontwikkelingsvisie kantoren – Hanzeland
Afbeelding bij Projectmanagement Gemeente – Amsterdam
Projectmanagement Gemeente – Amsterdam