Ontwikkeling parkeergarage Het Lichtruim – Bilthoven

Bij de nieuwbouw van Het Lichtruim in Bilthoven worden parkeervoorzieningen gerealiseerd. De gemeente De Bilt en Woonstichting SSW (hierna SSW) hebben afgesproken dat erop de half verdiepte parkeergarage een trapveld komt.

VKZ heeft namens SSW opgetreden als bouwheer voor de parkeergarage. VKZ begeleidde het ontwikkelingstraject van het project in de ontwerpfase, de bouwvoorbereidingsfase, de realisatiefase en de ingebruikname. Voor de aanleg van deze voorziening was een provinciale ISV-subsidie beschikbaar evenals een bijdrage van de gemeente.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht
Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht