Ontwikkeling farmaceutische faciliteit – Oss

Situatie
Pivot Park laat naar aanleiding van een asset-studie meerdere gebouwen op haar terrein ontwikkelen zodat het park verder kan groeien met zowel startende als gevestigde farmaceutische bedrijven. Het doel is om een broedplaats voor deze sector te blijven.
Panther is één van de nieuwbouwprojecten en zal in eerste instantie verhuurd worden aan één huurder. In het ontwerp wordt rekening gehouden maximale flexibiliteit om het gebouw met aanpassingen te laten passen bij de wensen van een eventuele nieuwe huurder of meerdere nieuwe huurders.

Rol VKZ
VKZ is vanaf de initiatiefase tot en met oplevering verantwoordelijk voor de complete ontwikkeling en realisatie inclusief kostenmanagement van het casco gebouw. De werkzaamheden van VKZ bestaan onder andere uit:
Als gedelegeerd opdrachtgever het fasegewijs aansturen/ bewaken van de voortgang van het project;

 • Als gedelegeerd opdrachtgever het fasegewijs aansturen/ bewaken van de voortgang van het project;Opstellen Programma van Eisen;
 • Opstellen Programma van Eisen;
 • Selectie en contractmanagement van adviseurs en aannemer(s);
 • Financieel management inclusief haalbaarheid, businesscase;
 • Advies over de verhuur aan een farmaceutische partij.

Projectgegevens

 • Opdrachtgever: Pivot Park (science campus
 • Type project: Nieuwbouw single tenant lab/ kantoorgebouw
 • Duurzaamheidskenmerken: BENG
 • Start opdracht: 2019
 • Oppervlakte: ca. 4.500 m2 BVO
 • Oplevering: 2022

Diensten

Proces- en projectmanagement
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Energy & Health Campus – Petten
Energy & Health Campus – Petten
Afbeelding bij Multitenant gebouw Impetus, Poonawalla Science Park – Bilthoven
Multitenant gebouw Impetus, Poonawalla Science Park – Bilthoven