Ontwikkeling farma- ceutische faciliteit – Oss

Situatie
Pivot Park laat naar aanleiding van een asset studie meerdere gebouwen op haar terrein ontwikkelen om het terrein nu en in de toekomst ruimte te laten bieden voor zowel startende als gevorderde farmaceutische bedrijven. Het doel is om een broedplaats voor deze sector te blijven.
Panther is één van de nieuwbouwprojecten en zal in eerste instantie verhuurd worden aan één huurder. In het ontwerp wordt echter wel rekening gehouden maximale flexibiliteit om het gebouw met aanpassingen te laten passen bij de wensen van een eventuele nieuwe huurder of meerdere nieuwe huurders. Het nieuwe gebouw krijgt vijf bouwlagen met een totale vloeroppervlakte van zo’n 4.000 m2.
Werkwijze
Vanaf de initiatieffase is VKZ betrokken bij de ontwikkeling van Panther. Panther maakt onderdeel uit van meerdere nieuwbouwprojecten op het terrein die alle integraal door VKZ worden ontwikkeld. In het geval van Panther is VKZ namens Pivot Park verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het casco en verzorgt de toekomstige huurder het installatietechnisch ontwerp.
VKZ verzorgt opdrachtverstrekkingen aan derden, zorgt voor het juridisch kader en beheert de contacten met de toekomstige huurder. Tevens verzorgt VKZ de bouwkostenramingen in verschillende stadia van de ontwikkeling.
Rol VKZ
VKZ ontwikkelt namens opdrachtgever Pivot Park het casco gebouw.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Afbeelding bij Nieuwbouw Résidence Gooiland
Nieuwbouw Résidence Gooiland
Afbeelding bij Bouwkostenmanagement NDSM werf
Bouwkostenmanagement NDSM werf
Afbeelding bij Ontwikkeling multitenant lab/ kantoor gebouw – Oss
Ontwikkeling multitenant lab/ kantoor gebouw – Oss
Afbeelding bij Ontwikkeling masterplan Pivot Park – Oss
Ontwikkeling masterplan Pivot Park – Oss