Projectmanagement MFA Golfclub – Naarderbos

MG&H, een combinatie van een aantal particuliere beleggers, heeft een Multifunctionele Accommodatie (MFA) op het golfterrein Naarderbos te Naarden ontwikkeld. Het uniek gelegen gebouw aan het Gooimeer heeft zowel een clubhuisfunctie voor de leden van de golfclub, als een welnesscentrum. VKZ heeft namens MG&H het vastgoedmanagement en de vastgoedeconomie van dit project verricht.

De advies- en managementwerkzaamheden van VKZ betreffen de begeleiding van het ontwikkelingstraject van het project vanaf de initiatieffase tot en met uitvoeringsfase. Naast de aansturing van het bouwproces hield dit ook een breed spectrum aan werkzaamheden in, zoals onderhandelingen met de gemeente, het opstellen van erfpacht- en(huur)intentieovereenkomsten en overeenkomsten met Rijkswaterstaat over buitendijks bouwen. De vastgoedmanager van VKZ heeft het project aangestuurd en fungeerde als spil in het integrale ontwikkelingsproces (ontwerpgroepen). De vastgoedeconoom zorgde voor de continue controle tussen kwaliteit en geld.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Herontwikkeling winkelcentrum Muziekwijk – Almere
Herontwikkeling winkelcentrum Muziekwijk – Almere
Afbeelding bij Begeleiden tenderprocedure supermarkt
Begeleiden tenderprocedure supermarkt