Ontwikkeling Louis Davidscarré – Zandvoort

Na de vaststelling door de gemeenteraad van een Stedenbouwkundig Masterplan / Beeldkwaliteitsplan voor het Louis Davidscarré (LDC) in het centrum van Zandvoort, is VKZ door de gemeente Zandvoort gevraagd de ontwikkeling en realisatie te managen in samenwerking met de gemeentelijke diensten. Op basis van een door VKZ uitgewerkte realisatiestrategie is vervolgens op enthousiaste en daadkrachtige wijze uitvoering gegeven aan de ontwikkeling, aanbesteding en realisatie van dit binnenstedelijk herstructureringsproject.

De kern van de realisatiestrategie werd gevormd door een Design&Build-aanbesteding. De Brede School en de openbare parkeergarage maakten het project tot een “overheidsopdracht” welke (Europees) openbaar moest worden aanbesteed. Onder onze leiding zijn, in samenwerking met andere adviseurs, de vraagspecificatie (Programma’s van Eisen) en de aanbestedingsrichtlijnen opgesteld en is het aanbestedingsproces op proactieve en strakke wijze geleid. Voorts zijn enkele overeenkomsten gesloten met betrokken grondeigenaren c.q. partners, alsmede een overeenkomst Energievoorziening LDC en zijn de totstandkoming van een grondexploitatie, bestemmingsplan, e.d. gecoördineerd. VKZ heeft op zowel procesniveau als op projectniveau leiding gegeven. Dit laatste onder meer door namens de gemeente verantwoordelijk te zijn voor het bouwmanagement (opdrachtgeverrol). De gebied- en vastgoedmanagers van VKZ hebben deze kar, in nauwe samenwerking met de betrokken gemeentelijke diensten, getrokken.

VKZ is in staat geweest op integrale deskundige wijze leiding te geven aan een complex ontwikkelingsproject als het Louis Davidscarré. In haar rol van gedelegeerd opdrachtgever is zowel de procesarchitectuur (analyse, structurering en optimalisering), de kwaliteitsborging als de juridische uitwerking daarvan in vertrouwde handen geweest. Door een adequate collegiale samenwerking met de gemeentelijke disciplines en terugkoppeling met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever is het project gerealiseerd binnen de door de gemeente gestelde kaders (tijd, geld en kwaliteit).

Opdrachtgever: “Dankzij de inzet van VKZ wordt het project bijna volledig volgens planning, budget en kwaliteit gerealiseerd. Deze intensieve samenwerking heeft ons niet alleen het gewenste projectresultaat opgeleverd, maar ook het inzicht in de wijze waarop complexe processen als deze dienen te worden aangestuurd”.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Gymzaal CCZ – Zeist
Gymzaal CCZ – Zeist
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam