Projectmanagement Ontwikkeling De Pauw – De Rijp

De Pauw is een ontwikkelingslocatie in De Rijp, waarbinnen de komende jaren woningbouw en een Brede School zullen worden ontwikkeld. Na vaststelling van de Nota van Uitgangspunten en aansluitend het Plan van Aanpak (PvA) is VKZ gevraagd een studie uit te voeren naar de economische haalbaarheid van de ontwikkeling van Woningbouw en de Brede School.

Nadat het kader werd vastgesteld is er een parallel proces gestart waarin de ontwikkel­stra­te­gie, de stedenbouwkundige uitwerking en de detaillering van de haalbaarheidsstudie naar een grondexploitatie is uitgewerkt. Door de ontwikkeling van het stedenbouwkundig plan en de opzet van de grondexploitatie in tijd aan elkaar te koppelen ontstaat een dynamisch proces van rekenen en tekenen. Door de toenemende behoefte aan flexibele plannen blijft het proces van rekenen en tekenen doorgaan tot vaststelling in een gedetailleerd bestemmingsplan. Om de taakstellende budgetten goed te kunnen bewaken is behoefte aan een ‘tool’ voor de budgetbewaking als onderdeel van het grondexploitatiemodel. Hiervoor is een fysieke koppeling gelegd tussen de grondexploitatie en de gemeentelijke financiële administratie. Ten slotte is een risicoanalyse uitgevoerd om de kansen en risico’s van het project in beeld te brengen. Hier zijn vervolgens beheers- maatregelen aan gekoppeld.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Kostenramingen
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Gymzaal CCZ – Zeist
Gymzaal CCZ – Zeist
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam