Onderzoek hotelbeleid – Nederlandse gemeenten

Steeds meer Nederlandse gemeenten zien de waarde van hotelbeleid in, zo blijkt uit onderzoek van VKZ.

Een ruim en divers aanbod aan kwaliteitshotels is nodig voor economische en maatschappelijke dragers zoals luchthavens, congrescentra en beurshallen. Daarnaast vormt het een bron van werkgelegenheid en levert het economische uitstralingseffecten op voor andere dienstverleners. Hotels kunnen zorgen voor opwaardering van het hele omliggende gebied. Echter, als het aanbod niet meer in verhouding staat tot de vraag en bestaande hotels onvoldoende financiƫle resultaten behalen om te investeren kan een negatieve spiraal ontstaan, waarbij hotels failliet gaan, leegstand ontstaat en de ruimtelijke omgeving verslechtert. Ook kan hotelaanbod ten koste gaan van leefbaarheid door druk te geven op beschikbaarheid en kosten van woningen en door overlast van bezoekers.

Dit kan gestuurd worden met hotelbeleid. Anno 2019 is bij 74% van de vijftig grootste hotelgemeenten van Nederland sprake van hotelbeleid, bij de tien grootste hotelgemeenten is dit 90%. Ten slotte geven de onderzoeksresultaten aan dat, ook buiten Amsterdam, hotelbeleid meer sturend of restrictief wordt. Op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 staat voor zeer stimulerend en 10 voor zeer sturend, ligt het gemiddelde op 7.

De meest voorkomende maatregelen in een sturend hotelbeleid zijn begrenzing van het aantal kamers, richting geven aan de locatie van de kamers en toetsen op conceptuele criteria zoals de passendheid in de omgeving, het onderscheidingsvermogen en of  het eigen vraag kan genereren. Daarnaast selecteren gemeenten steeds vaker op ruimtelijke, economische en/of maatschappelijke uitstralingseffecten.

Om de zekerheid te vergroten dat concepten ook na de realisatie gehandhaafd blijven, vragen sommige gemeenten nu ook langjarige vastlegging van exploitanten.

Klik hier voor het volledige rapport

Afbeelding bij Herontwikkeling winkelcentrum Muziekwijk – Almere
Herontwikkeling winkelcentrum Muziekwijk – Almere
Afbeelding bij Begeleiden tenderprocedure supermarkt
Begeleiden tenderprocedure supermarkt
Afbeelding bij Transformatiemanager 10 winkelgebieden en 225 solitaire winkelpanden
Transformatiemanager 10 winkelgebieden en 225 solitaire winkelpanden
Afbeelding bij Restyling winkelcentrum De Wyborch – Westervoort
Restyling winkelcentrum De Wyborch – Westervoort