Haalbaarheids-onderzoek Oranje Nassauschool – Zandvoort

De Oranje Nassauschool (ONS) en het Wim Gertenbach College (WGC) in de gemeente Zandvoort voldoen niet meer aan de huidige eisen. De gemeente Zandvoort heeft VKZ gevraagd een haalbaarheidsonderzoek op te stellen naar nieuwbouw van beide scholen op de locatie van  ONS. Het betreft hier een studie naar de twee scholen (ONS en WGC) met een toevoeging van het programma van De Krocht (voormalig kerkgebouw dat als buurthuis/toneelzaal wordt gebruikt). VKZ is gevraagd om deze ruimtelijke en financiële analyse op te stellen.

De opbrengstpotentie van de vrijkomende locatie van de locatie Gertenbach, bij verkoop als vrije kavels, is inzichtelijk gemaakt door het opstellen van een grondexploitatieberekening. De waarde van De Krocht is bepaald door middel van een taxatie door een gecertificeerd taxateur van VKZ. De investeringskosten voor de nieuwbouw van de scholen en De Krocht zijn vervolgens afgezet tegen de verkoopopbrengsten én de beschikbare budgetten voor de scholen en De Krocht uit de gemeentelijke begroting.

De Programma’s van Eisen van de twee scholen en De Krocht zijn door VKZ in samenwerking met een architect op een slimme wijze met elkaar gecombineerd waardoor er mogelijkheden ontstonden voor dubbelgebruik. Voor de ruimtelijke verkenning heeft VKZ het bureau Vasco da Silva Architects Planners (VSAP) ingeschakeld. Door het opstellen van een bouw- en stichtings­kosten­berekening heeft VKZ de investeringskosten voor de nieuwbouw inzichtelijk gemaakt.

Door de brede kennis op zowel vastgoed- als gebiedsontwikkeling én specifiek de expertise op het gebied van onderwijshuisvesting is VKZ in staat om in een korte periode de financiële aspecten van zowel opstal- als gebiedsontwikkeling inzichtelijk te maken, op zowel investerings- als opbrengstenniveau.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Taxaties en waardebepalingen
Kostenramingen
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Gymzaal CCZ – Zeist
Gymzaal CCZ – Zeist
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam