Nieuwbouw Campus de Terp – Wieringerwerf

Situatie
Stichting Sport en Welzijn Wieringerwerf (SSWW) wenst een onderwijs-, sport- en welzijnscampus te ontwikkelen waar op actieve wijze het welbevinden en de gezondheid van inwoners van ‘van 0 tot 100’ wordt bevorderd. Dit doen zij samen met de gemeente Hollands Kroon, het primair en voortgezet onderwijs, kinderopvang, het bedrijfsleven, sportverenigingen en welzijnsorganisaties.

Werkwijze
VKZ zorgt voor het proces- en projectmanagement waarin met name de bestuurlijke en organisatorische kwaliteiten van VKZ gebruikt zijn om alle betrokken samen te brengen en op één lijn te krijgen. Tussentijdse stappen waren de intentieovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst (SOK). Deze is in oktober 2020 gesloten tijdens een online ondertekenmoment na behandeling door het college en de gemeenteraad. Door alle partijen te verbinden en scherp de doelstellingen te formuleren is een gezamenlijke visie naar voren gekomen die verder uitgewerkt kan worden.

Rol VKZ
VKZ begeleidt de diverse partijen in het proces richting de uitvoering. Hiervoor zijn diverse overleggen benodigd tussen de partijen over ‘de bedoeling’ op Campus de Terp. Daarnaast vindt in een vroeg stadium al overleg plaats omtrent o.a. financiering, infrastructuur en de verschillende functionaliteiten.

Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Afbeelding bij Ontwikkeling masterplan Pivot Park – Oss
Ontwikkeling masterplan Pivot Park – Oss
Afbeelding bij Ontwikkelmanagement Breda City Campus – Breda
Ontwikkelmanagement Breda City Campus – Breda