Ontwikkeling Brede School West – Leiderdorp

Gemeente Leiderdorp heeft middenin het dorp een nieuwe Brede School gerealiseerd. In het gebouw zijn de Brede School West (bestaande uit de Prins Willem-Alexanderschool, een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang van FloreoKids), Daltonschool De Leeuwerik en een sportzaal gehuisvest. VKZ heeft zich binnen het project bezig gehouden met het ontwerp- en realisatiemanagement, als ook het bouwkostenmanagement van deze vastgoedontwikkeling en de communicatie en afstemming met de verschillende actoren, waaronder de gebruikers, omwonenden en medezeggenschapsraden.

VKZ is, op basis van het Programma van Eisen, gestart met het samenstellen van het ontwerpteam bestaande uit onder andere de architect, constructeur en installatieadviseur. VKZ heeft leiding gegeven aan dit ontwerpteam en was verantwoordelijk voor het tijdig informeren van de toekomstige gebruikers en de omwonenden en overige betrokkenen. Vanwege de dichtbevolkte omgeving en de vele gebruikers was het proces van informeren en consulteren essentieel voor het succes van het project. Door middel van zorgvuldige communicatie vanuit VKZ is een optimaal ontwerp voor alle betrokken partijen bewerkstelligd. Constante afstemming, consultatie en informeren van alle betrokken partijen is een belangrijk aandachtspunt geweest. Hierbij is de kennis van VKZ als adviseur en projectmanager van de integrale ontwikkeling in volle omvang ingezet.

VKZ heeft in algemene zin leiding gegeven aan het ontwikkelingsproces van de Brede School West zodat in 2014 een nieuwe Brede School in gebruik is genomen. Daarnaast is VKZ verantwoordelijk geweest voor het kostenmanagement, waarbij het resultaat binnen het vooraf vastgestelde budget is gebleven.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Gymzaal CCZ – Zeist
Gymzaal CCZ – Zeist
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam