Marktwaardebepaling: waarderen of fantaseren?!

Wat is een object waard in een onstuimige en complexe economische markt? Veel bedrijven, instellingen, overheden en particulieren hebben behoefte aan een eenduidig en betrouwbaar oordeel. Ze consulteren veelal makelaars om een indicatie van de waarde te krijgen, maar is dit oordeel de waarheid?

De marktwaarde van een object heeft men onder meer nodig voor de verkoop van het object of ter vergelijking met de waarde waarvoor het object in de boeken staat (boekwaarde). Deze vergelijking is voor veel partijen en de betrokken accountants steeds belangrijker; de zogenaamde impairment test. Dit vanuit de achtergrond dat financiële risico’s van instellingen of bedrijven ten aanzien van hun vastgoed beperkt worden door de waarde van het vastgoed in de boeken niet hoger te laten zijn dan de marktwaarde van het vastgoed. In dat geval hoeft er geen afwaardering plaats te vinden.

Maar hoe bepaal je de marktwaarde? Je kunt toch niet in de toekomst kijken? Is het dan niet gewoon fantaseren?! Voor een zo waarheidsgetrouw mogelijke marktwaarde is het van belang vastgoed vanuit diverse invalshoeken te waarderen:

  1. De belegger die een object koopt en waarvoor het object optimaal moet renderen: de bedrijfswaarde.
  2. De ontwikkelaar die een object koopt, (her)ontwikkelt en tegen (meer)prijs verkoopt: de residuele (grond)waarde.
  3. De makelaar die een object waardeert tegen x keer de huurprijs: de gekapitaliseerde huurwaarde.
  4. De verkopende partij voor wie zowel de boekwaarde als de actuele bedrijfswaarde van belang zijn.

Door het object vanuit de verschillende invalshoeken te benaderen ontstaat een onderbouwde, gewogen marktwaarde die uitlegbaar en verdedigbaar is. VKZ heeft de expertise, kennis en ervaring om vanuit deze verschillende invalshoeken het vastgoed objectief, transparant en integraal te waarderen.

Diensten

Taxaties en waardebepalingen
Afbeelding bij Herbestemmingsonderzoek De Grote kerk – Brouwershaven
Herbestemmingsonderzoek De Grote kerk – Brouwershaven
Afbeelding bij Ontwikkeling multitenant gebouw Grizzly van Pivot Park – Oss
Ontwikkeling multitenant gebouw Grizzly van Pivot Park – Oss
Afbeelding bij Herontwikkeling ‘Het Wisselspoor’ – Utrecht
Herontwikkeling ‘Het Wisselspoor’ – Utrecht
Afbeelding bij Kostprijsdekkende huur vastgoedportfolio – Rheden
Kostprijsdekkende huur vastgoedportfolio – Rheden