Kostprijsdekkende huur vastgoedportfolio – Rheden

De gemeente Rheden heeft VKZ benaderd omdat zij, net als veel andere gemeenten, behoefte heeft aan inzicht in de kostprijs van het gemeentelijke vastgoed. Dit is mede ontstaan vanwege de Wet Markt en Overheid die voorschrijft dat overheden minimaal de integrale kosten van een economische activiteit moeten doorberekenen in de huurprijs van hun vastgoed.

Voor de berekening van de kostprijs van het gemeentelijk vastgoed geldt dat alle integrale kosten gedurende de exploitatieperiode gelijk moeten zijn aan de totale opbrengsten van het vastgoed gedurende de exploitatieperiode. Dit kan met behulp van de Discounted Cahflow Methode (DCF-methode) of de kapitaallastenmethode. Deze methoden verschillen van karakter en geven daarom andere (aanvangs-)huren. Een bewuste keuze voor één van deze methoden is dus noodzakelijk. Daarnaast hebben verschillende start- en aanvangswaarden van het vastgoed effect op de afschrijvingslasten gedurende de exploitatie. De keuze om de boek-, WOZ- of marktwaarde te hanteren bepaalt dus ook de hoogte van de (aanvangs-)huren en daarmee de kostprijsdekkendheid van de objecten.

VKZ heeft in een op maat gemaakt rekenmodel 3 referentiepanden doorgerekend aan de hand van zowel beide rekenmethodieken als de verschillende aanvangswaarden. Op basis van deze berekeningen én de werkwijze en het beleid van de gemeente Rheden heeft VKZ haar advies uitgebracht wat betreft de kostprijsdekkende huur van het gemeentelijk vastgoed. 

Diensten

Taxaties en waardebepalingen
Kostenramingen
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Afbeelding bij Herbestemmingsonderzoek De Grote kerk – Brouwershaven
Herbestemmingsonderzoek De Grote kerk – Brouwershaven
Afbeelding bij Ontwikkeling multitenant gebouw Grizzly van Pivot Park – Oss
Ontwikkeling multitenant gebouw Grizzly van Pivot Park – Oss