Implementatie Gemeentelijk Integrale Grondexploitatie

De gemeente Rijnwoude heeft ingezet op een ambitieus Ruimtelijk Ontwikkelings Programma waarin een aantal concrete uitvoeringsprojecten zijn opgenomen. Om grip te hebben op en financiële sturing te kunnen geven aan (het totaal van) de projecten is VKZ gevraagd de financiële organisatie van de ruimtelijke projecten te professionaliseren. Deze professionalisering bestaat enerzijds uit de oprichting van een financieel basisinstrumentarium (Gemeentelijk Integrale Grondexploitatie (GIG), grondexploitatiemodel, budgetbewaking, formats) en anderzijds uit het implementeren en vastleggen van werkprocessen en procedures.

Op basis van een analyse  van de huidige situatie is een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld voor de financiële organisatie. Naast het voor de organisatie beschikbaar krijgen van de benodigde instrumenten is draagvlak en committent voor de nagestreefde (werk)cultuur gecreëerd door het PvA samen met betrokkenen op de werkvloer uit te werken. Alle projecten zijn ingevoerd in een door VKZ op maat gemaakt gemeentelijk integraal grondexploitatiemodel, die eveneens de basis vormt voor transparante bestuurlijke verantwoording binnen de gemeentelijke cyclus van planning en control. Het model is fysiek gekoppeld aan de financiële administratie waarmee op efficiënte wijze budgetbewaking en verantwoording naar het gemeentebestuur mogelijk is. 

Diensten

Proces- en projectmanagement
Kostenramingen
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Herstructurering Franse Gat – Veenvesters