Kostenraming De Hogeschool – Utrecht

De Hogeschool Utrecht is samen met een andere partij haar huidige locatie Nijenoord 1 te Utrecht aan het onderzoeken op herontwikkelingsmogelijkheden. De locatie ligt tegen het centrum van Utrecht aan en leent zich uitstekend voor een transformatie naar bijvoorbeeld starterswoningen, studentenunits (circa 280 stuks) of ruimten voor startende bedrijven (circa 2.700 m2). Een eerste studie wijst uit dat het pand herontwikkeld kan worden zonder grote bouwkundige aanpassingen. VKZ is gevraagd de herontwikkelingsmogelijkheden financieel inzichtelijk te maken met als doel te komen tot een reële verkoopwaarde van het bestaande pand.

Op basis van de stedenbouwkundige verkenningen en globale gegevens van de locatie en het pand heeft VKZ voor een aantal scenario’s de stichtingskosten berekend waaronder renovatie bestaand en nieuwbouw. De opbrengsten zijn bepaald op basis van de huurinkomsten en het Bruto Aanvangs Rendement (BAR).Het doel van de exercitie was een duidelijk afwegingskader creëren voor de verdere besluitvorming.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Kostenramingen
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Gymzaal CCZ – Zeist
Gymzaal CCZ – Zeist
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam