Kostenraming De Hogeschool – Utrecht

De Hogeschool Utrecht is samen met een andere partij haar huidige locatie Nijenoord 1 te Utrecht aan het onderzoeken op herontwikkelingsmogelijkheden. De locatie ligt tegen het centrum van Utrecht aan en leent zich uitstekend voor een transformatie naar bijvoorbeeld starterswoningen, studentenunits (circa 280 stuks) of ruimten voor startende bedrijven (circa 2.700 m2). Een eerste studie wijst uit dat het pand herontwikkeld kan worden zonder grote bouwkundige aanpassingen. VKZ is gevraagd de herontwikkelingsmogelijkheden financieel inzichtelijk te maken met als doel te komen tot een reële verkoopwaarde van het bestaande pand.

Op basis van de stedenbouwkundige verkenningen en globale gegevens van de locatie en het pand heeft VKZ voor een aantal scenario’s de stichtingskosten berekend waaronder renovatie bestaand en nieuwbouw. De opbrengsten zijn bepaald op basis van de huurinkomsten en het Bruto Aanvangs Rendement (BAR).Het doel van de exercitie was een duidelijk afwegingskader creëren voor de verdere besluitvorming.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Kostenramingen
Afbeelding bij Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Afbeelding bij Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht
Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht
Afbeelding bij Projectmanagement Binnenduin –  Beverwijk
Projectmanagement Binnenduin – Beverwijk
Afbeelding bij Integrale verduurzaming Hogeschool KPZ – Zwolle
Integrale verduurzaming Hogeschool KPZ – Zwolle