Economische advisering herontwikkeling terrein Nova College – Heemstede

Woningcorporatie Elan Wonen uit Haarlem en projectontwikkelaar Pathos hebben gezamenlijk het terrein van het Nova College aan de Lelylaan in Heemstede gekocht met als doel het terrein te herontwikkelen voor (sociale) woningbouw. De partijen hebben een plan uitgewerkt voor de nieuwbouw van circa 95 grondgebonden en gestapelde woningen. VKZ is gevraagd de haalbaarheid van de grond- en vastgoedexploitatie te onderzoeken in relatie tot de financiële kaders en randvoorwaarden van partijen. Daarnaast is VKZ gevraagd het bouwkostenmanagement voor de verdere planuitwerking te begeleiden.

Met behulp van het door VKZ ontwikkelde grond- en vastgoedexploitatie rekenmodel kon transparant en efficiënt de haalbaarheid van een dergelijke integrale herontwikkeling worden aangetoond. Hiermee ontstond voor partijen ook inzicht in de ‘knoppen waar aan gedraaid kan worden’. Op basis hiervan kon in dialoog tussen partijen en adviseur het plan geoptimaliseerd worden en ontstond inzicht in de risico’s van de ontwikkeling.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Kostenramingen
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Herstructurering Franse Gat – Veenvesters