Haalbaarheidsonderzoek Petrakerk – Hendrik-Ido-Ambacht

De Gereformeerde Gemeente van Hendrik-Ido-Ambacht wilde in samenwerking met de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht een nieuw kerkgebouw realiseren. Na een locatiestudie is, onder voorwaarden, gezamenlijk gekozen voor de locatie van de voormalige school “De Tweestroom”.

VKZ heeft de planologische haalbaarheid voor de realisatie van een nieuwe kerk (Petrakerk) onderzocht. Op basis van een integraal afwegingsdocument zijn onder leiding van VKZ de voorwaarden bepaald en is het proces van bestuurlijke besluitvorming gestart. Daarnaast heeft de projectleider van VKZ het proces van de Klankbordgroep (bewonersparticipatie) begeleid. De vestiging van de Petrakerk op deze locatie heeft met name bij de direct omwonenden tot grote weerstand geleid. De Gereformeerde Gemeente heeft uiteindelijk besloten niet door te gaan met de ontwikkeling op de locatie “De Tweestroom”.

De projectleider van VKZ was de spil tussen de interne gemeentelijke organisatie, de externe adviseurs, initiatiefnemer Petrakerk, ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Mediation en coaching
Asset- en huisvestingsmanagement
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Herstructurering Franse Gat – Veenvesters