Haalbaarheidsstudie Mark- land College Oudenbosch

Stichting Markland College heeft in Oudenbosch (gemeente Halderberge) een onderwijslocatie die de opleidingen verzorgt voor vmbo beroepsgerichte leerweg kader en basis, mavo (ti en gl), havo en vwo (gymnasium en atheneum). Het Markland College Oudenbosch verzorgt onderwijs voor circa 1250 leerlingen. Het Markland College in Oudenbosch heeft behoefte aan huisvesting die past bij haar organisatie en onderwijsfilosofie. Tevens is het van belang dat de huisvesting bouwkundig, installatietechnisch en qua duurzaamheid voldoet aan de huidige en toekomstige wensen. Het Markland College gewerkt aan een scenariostudie en de uitwerking van het voorkeursscenario voor passende huisvesting. Het voorkeursscenario betreft (ver)nieuwbouw op een gedeelte van de huidige locatie van het Markland College.
Het bleek dat het voorliggende plan fors duurder is dan het budget. In overleg met de gemeente Halderberge is afgesproken dat er een heroriƫntatie plaatsvindt, zodat een koers ingezet kan worden die haalbaar is: financieel, ruimtelijk, technisch (inclusief duurzaamheid) en onderwijskundig. VKZ is in opdracht van de gemeente gevraagd om deze heroriƫntatie te begeleiden. VKZ doet dit door middel van een QuickScan nulmeting in afstemming met alle betrokkenen. Op basis hiervan is een haalbare variant ontwikkeld waar alle partijen content mee zijn. Deze variant wordt gerealiseerd.
Vanuit het Label Onderwijs en Zorg heeft VKZ de rol van (strategisch) vastgoed- en huisvestingsadviseur.
Afbeelding bij Consultancy Hero Kinderopvang Haarlem
Consultancy Hero Kinderopvang Haarlem
Afbeelding bij Lorentz Casimir Lyceum krijgt nieuw schoolgebouw
Lorentz Casimir Lyceum krijgt nieuw schoolgebouw
Afbeelding bij Interieurvernieuwing Hogeschool Viaa – Zwolle
Interieurvernieuwing Hogeschool Viaa – Zwolle
Afbeelding bij Renovatie gebouwen Meerklank – Zeist
Renovatie gebouwen Meerklank – Zeist