Grondexploitatie Zorginstelling Swetterhage – Zoeterwoude

Gemiva SVG-Groep heeft een aanbestedingsprocedure gehouden voor de selectie van een partij die verantwoordelijk is voor de herontwikkeling van zorginstellingterrein Swetterhage te Zoeterwoude. Dura Vermeer Bouw Leidschendam BV (DV) is geselecteerd als partij voor de integrale ontwikkeling van het plangebied. Doelstelling van Gemiva is zowel de realisatie van nieuwe zorgwoningen als marktwoningen op het terrein (‘omgekeerd integratie’). VKZ heeft DV begeleid bij de aanbestedingsprocedure en begeleidt DV nu bij de ontwikkeling van het terrein, zowel qua procesmanagement als qua financieel management.

Op basis van de vraagstelling uit het biedboek van Gemiva heeft VKZ input geleverd van DV voor de aanbieding en de selectieprocedure, mede namens DV begeleid. Specifiek is ingegaan op de planvisie, de visie op omgekeerde integratie, financiële aanbieding en optimalisaties. De meerwaarde van DV als partij is zo expliciet mogelijk tot uitdrukking gebracht in de stukken. Het grondbod is gebaseerd op het stedenbouwkundig plan. Met behulp van het grondexploitatiemodel van VKZ is het grondbod van DV bepaald en onderbouwd. Op dit moment worden de plannen in gezamenlijkheid verder uitgewerkt.

VKZ heeft ervaring met aanbestedingsprocedures en in het bijzonder de herontwikkeling van grote zorginstellingterreinen. Deze ervaring is gebruikt in de totstandkoming van de aanbiedingsstukken. Naast het leveren van advies en input voor de aanbiedingsstukken heeft VKZ de integrale gebiedsexploitatie opgesteld ten behoeve van de grondbieding door DV. Met deze berekeningen beschikken DV en Gemiva over een helder en transparant financieel kader voor de verdere planrealisatie. Gedurende de nadere planuitwerking treedt VKZ met name op als financieel adviseur.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Gymzaal CCZ – Zeist
Gymzaal CCZ – Zeist
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam