Procesbegeleiding vervreemding locatie GGNet – Apeldoorn

GGNet is eigenaar van de locatie Deventerstraat 459 in Apeldoorn van circa 38 hectare. Vanuit het strategisch beleidskader heeft GGNet besloten de locatie zo snel mogelijk te vervreemden, met zo min mogelijk risico en met zo hoog mogelijke opbrengsten. Na een proces van brede marktconsultatie en onderhandeling met COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), is een 1/3 deel van het terrein verkocht aan COA.

VKZ heeft in opdracht van GGNet het proces van vervreemding van de totale locatie inclusief het waarderen van de locatie begeleidt. Voor de verkoop van het deel van de locatie aan COA was VKZ verantwoordelijk voor de marktconsultatie, de onderhandelingen en de contractvorming. Aansluitend hierop heeft VKZ opdracht gekregen voor de procesbegeleiding van de overdracht van het terrein van GGNet aan het COA. De komende periode wordt door GGNet en de gemeente Apeldoorn, in samenspraak met het COA, gekeken naar de gebiedsvisie voor het overige gedeelte van het terrein (totaal 28 hectare). VKZ begeleidt dit proces.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Taxaties en waardebepalingen
Kostenramingen
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Herstructurering Franse Gat – Veenvesters