Economische advisering Gebiedsvisie gemeente West – Maas en Waal

Stedenbouwkundig bureau Kienontwerp stelt een structuurvisie op voor de gemeente West, Maas en Waal. VKZ is door Kienontwerp gevraagd om een financiële Quick-Scan te maken van de projecten die in de prioritering van de structuurvisie het meest concreet zijn. VKZ heeft hiermee input voor de financiële paragraaf van de structuurvisie geleverd.

Door ervaring, kennis en snelle rekenmodellen was VKZ in staat om in korte tijd circa 35 projecten door te rekenen in de Quick-Scan. De projecten zijn door VKZ doorgerekend op basis van de beschikbare informatie en uitgangspunten. Hiervoor is per project een globale grondexploitatie-berekening opgesteld. De kosten zijn gebaseerd op ervaringscijfers en kengetallen. De opbrengsten zijn gebaseerd op een globale marktscan en beschikbare informatie.

Diensten

Kostenramingen
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Afbeelding bij Consultancy Hero Kinderopvang – Haarlem
Consultancy Hero Kinderopvang – Haarlem