Gebiedsregisseur Vitale Binnenstad – Veenendaal

Situatie

Gemeente Veenendaal wil, passend binnen de kaders van het Programmaplan Vitale Binnenstad Veenendaal, 27.5000 m2 winkelruimte transformeren. Het doel van dit programmaplan is om te verschuiven van een winkelstad naar een complete binnenstad, die economisch en sociaal vitaal is. Eén van onze adviseurs is als gebiedsregisseur verantwoordelijk voor het initiëren van businesscases voor transformatie van deelgebieden van het centrum van Veenendaal.

Projectgegevens

Transformatie binnenstad Veenendaal van winkelruimte tot complete binnenstad.
Oppervlakte: 27.500 m2.
Start project: 2021.
Einde project (verwacht): 2025.

Rol adviseur

De rol van onze adviseur omvat onder andere het enthousiasmeren en verbinden stakeholders, gezamenlijke uitgangspunten opstellen, haalbaarheidsonderzoeken, stedenbouwkundige inpassing, inrichtingsplannen openbaar gebied en financiële consequenties in kaart brengen. Belangrijk onderdeel is de nadere uitwerking van de Visie Tuinstraat (inclusief wettelijk RO-kader), waarbij middels participatie met tientallen stakeholders projecten worden geïnitieerd om een bevoorradingsstraat te herontwikkelen tot groene stadsstraat.

N.B.: Eén van onze adviseurs begeleidt dit project via zijn eigen bedrijf, naast zijn werkzaamheden voor VKZ.

Afbeelding bij Herontwikkeling winkelcentrum Muziekwijk – Almere
Herontwikkeling winkelcentrum Muziekwijk – Almere
Afbeelding bij Begeleiden tenderprocedure supermarkt
Begeleiden tenderprocedure supermarkt
Afbeelding bij Transformatiemanager 10 winkelgebieden en 225 solitaire winkelpanden
Transformatiemanager 10 winkelgebieden en 225 solitaire winkelpanden
Afbeelding bij Restyling winkelcentrum De Wyborch – Westervoort
Restyling winkelcentrum De Wyborch – Westervoort