Gebiedsmanagement Kustzone – Almere Haven

VKZ is gevraagd om vervolg te geven aan de procesleiding van dit bijzondere woningbouwproject in Almere Haven. Bijzonder door de projectie van woningen in het water, de noodzakelijke verplaatsing van diverse verenigingsaccommodaties (waaronder een jachthaven), de maatschappelijke discussie over de aard en omvang van het plan en tenslotte de samenwerking die de gemeente is aangegaan met een ontwikkelaar. Kortom, een complexe setting die een goede analyse en een daadkrachtige proactieve aanpak vereist.

Het lopende proces is overgenomen in samenwerking met een gemeentelijke projectleider. De gebruikelijke projectmatige aanpak voor locatieontwikkeling kon niet worden gebruikt, omdat de genoemde bijzondere omstandigheden uniek waren voor Almere. Voor het proces is daarom een stappenplan ontworpen, waarmee op gestructureerde wijze gehoor is gegeven aan de ontwikkeling. Naar aanleiding van de maatschappelijke discussie is uiteindelijk door het gemeentebestuur gekozen voor heroverweging van de stedenbouwkundige uitgangspunten en is met veel enthousiasme gewerkt aan het nieuwe plan dat door de vaststelling van het ontwikkelingsplan en de grondexploitatie de basis is gaan vormen voor het op te stellen bestemmingsplan.

VKZ hecht waarde aan een goede ambtelijke en bestuurlijke inbedding van haar werkzaamheden. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan het op gestructureerde wijze periodiek terugkoppelen met opdrachtgevers en de belangrijkste inhoudelijke en procesmatige voortgangsbeslissingen gezamenlijk te nemen.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Kostenramingen
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Herstructurering Franse Gat – Veenvesters