Economische advisering aan Dura Vermeer

Dura Vermeer heeft behoefte aan deskundig, uniform en eenduidig advies met betrekking tot gebiedseconomie en grondexploitaties. In de praktijk gaat het onder andere om:

  • Het bepalen van de financiële haalbaarheid van een ontwikkeling.
  • Strategische beslissingen omtrent grondaankopen/ -biedingen.
  • Strategische beslissingen omtrent het voeren van of participeren in een grondexploitatie.
  • Deelname aan prijsvragen en tenders.

VKZ draagt zorg de voor uniformering en standaardisering van de grondexploitatieberekeningen en toelichting hierop. Doelstelling is dat informatie altijd op dezelfde wijze wordt gepresenteerd en geïnterpreteerd, hierdoor kunnen gefundeerde en bewuste beslissingen worden genomen op project- en directieniveau. VKZ heeft binnen de projecten een adviserende rol. Op financieel gebied, maar ook op andere vlakken, geeft VKZ gevraagd én ongevraagd deskundig advies. Samen met Dura Vermeer worden de projecten tot een hoger niveau getild en afgerond met hoogwaardige producten. De intensieve samenwerking gebeurt op natuurlijke wijze waarbij VKZ op alle aggregatieniveaus een volwaardige sparringpartner is voor Dura Vermeer.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Kostenramingen
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Herstructurering Franse Gat – Veenvesters