Projectmanagement De Werkplaats Kindergemeenschap – Bilthoven

De Werkplaats Kindergemeenschap (De Werkplaats) is een landelijk bekende onderwijsinstelling met peutergroepen, basis- en voortgezet onderwijs. De directie van De Werkplaats heeft VKZ benaderd om de nieuwbouw en gedeeltelijke renovatie van de bestaande bouw te begeleiden. Gezien de betrokkenheid van onze directeur – in de rol van bestuurslid – bij de nieuwbouw van het Voortgezet Onderwijs was het een blijk van vertrouwen dat VKZ bij de begeleiding van de nieuwbouw is betrokken. Een complexe opgave vanwege de onderwijskundige innovatie behoefte, het communicatie traject met de stakeholders en de benadering van de gemeente als budgetverstrekker in een roerig economisch klimaat.

VKZ functioneerde als deskundige sparringpartner van de directie van de Werkplaats. Daarnaast was VKZ verantwoordelijk voor het project- en financieel management van de integrale opgave. Hiermee fungeerde VKZ in de meest brede zin van het woord als manager van de vervangende nieuwbouw en als ondersteuner voor gerelateerde organisatorische en educatieve vraagstukken.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Gymzaal CCZ – Zeist
Gymzaal CCZ – Zeist
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam