Proces- en projectmanagement De Leijen Zuid – Bilthoven

Woningstichting SSW (SSW) is voornemens om op een bouwlocatie in het westelijk deel van de wijk De Leijen Zuid in Bilthoven een Woon-/zorgcomplex te realiseren. SSW heeft VKZ gevraagd om in huisvestings-, project- en kostenmanagement te voorzien.

In eerste instantie is verkend onder welke voorwaarden de locatie kon worden verkregen van de gemeente. Parallel daaraan is, in een vroeg stadium, op basis van het Programma van Eisen van SSW intensief gerekend en getekend aan de haalbaarheid van opgave. Tevens zijn gesprekken gevoerd met een klankbord van mensen uit de beoogde bewonersdoelgroepen om vraag en aanbod te optimaliseren. Bij de opzet van het constructieve, installatietechnische en bouwkundige ontwerp wordt rekening gehouden met wijzigingen in de indeling van de plattegronden.

VKZ heeft invulling gegeven aan het procesmanagement dat nodig is om deze ontwikkeling in goed banen te leiden. Daarnaast heeft VKZ inhoudelijke kennis en projectmanagement geleverd om te komen tot een haalbare exploitatieopzet (business case). Vanaf de start van het project treedt VKZ namens SSW op als projectmanager en vastgoedeconoom  voor de ontwikkeling van het bouwplan.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Kostenramingen
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij IKC BinnensteBuiten – Buurmalsen-Tricht
IKC BinnensteBuiten – Buurmalsen-Tricht
Afbeelding bij Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Afbeelding bij Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht
Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht
Click to access the login or register cheese