Waardebepaling Bruynzeelterrein – Zaanstad

RON Parkmanagement (RON) is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Converse Development Corporation (CDC). De partijen werken samen onder de naam Opstal Ontwikkelings Maatschappij (OOM) en zijn bezig met de herontwikkeling van het Bruynzeelterrein te Zaanstad. Integrex heeft in opdracht van de RON en in samenwerking met VKZ een second opinion uitgevoerd op de aangeleverde grond- en opstalexploitatie van de RON en de OOM. Door De Advocaten van Van Riet zijn de overeenkomsten tussen partijen beoordeeld.

De aangeleverde grond- en opstalexploitaties zijn in een kort tijdsbestek onderworpen aan een analyse op volledigheid, investeringsniveau en opbrengstenniveau. VKZ heeft de financiĆ«le relatie tussen de partijen RON, CDC en de gemeente inzichtelijk gemaakt voor het project. Naast de inhoudelijke second opinion is op deze wijze de verdeling van het resultaat van de grond- en opstalexploitatie inzichtelijk gemaakt. Om inzicht te geven in het resultaat op basis van aannemelijke uitgangspunten is een scenario analyse uitgevoerd. Door de samenwerking tussen VKZ en Integrex is de RON verzekerd van een product dat door meerdere experts is beoordeeld. In de advisering van de RON zijn VKZ en Integrex gezamenlijk opgetrokken en aanspreekpunt geweest voor de opdrachtgever. De sparring tussen adviseurs heeft gezorgd voor een scherpe analyse en een overzichtelijke weergave van de afspraken tussen partijen en verdeling van de resultaten.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Afbeelding bij Ontwikkeling multitenant lab/ kantoor gebouw – Oss
Ontwikkeling multitenant lab/ kantoor gebouw – Oss
Afbeelding bij Ontwikkeling farma- ceutische faciliteit – Oss
Ontwikkeling farma- ceutische faciliteit – Oss
Afbeelding bij Ontwikkeling masterplan Pivot Park – Oss
Ontwikkeling masterplan Pivot Park – Oss
Afbeelding bij Verduurzaming ERA-flats -Rotterdam
Verduurzaming ERA-flats -Rotterdam