Projectmanagement School – Zoeterwoude

De raad van de gemeente Zoeterwoude heeft besloten tot de ontwikkeling van een nieuwe Brede School in dorpskern Zoeterwoude-Dorp. Voor drie basisscholen (Westwoud en Klaverweide van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL) en Corbulo van SOPORA), Stichting Kinderopvang Zoeterwoude (SKZ), het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de Bibliotheek Rijn en Venen wordt in gezamenlijkheid nieuwe huisvesting gerealiseerd in de wijk Bloemenweide in Zoeterwoude-Dorp. In dit nieuw te ontwikkelen en te realiseren gebouw staat het kind (vanaf drie maanden tot twaalf jaar) centraal. Het totale bruto vloeroppervlakte (bvo) van het gebouw is ca. 2.975 m² (1.986 m² scholen, 614 m² SKZ, 150 m² CJG en 300 m² bibliotheek).

Nadat VKZ samen met EtuConsult het Programma van Eisen met de gebruikers heeft opgesteld, is na een architectenselectie Architectenbureau DP6 uit Delft geselecteerd. In een interactief proces met de gebruikers wordt onder leiding van VKZ het schetsontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Nadat de ontwerpfase is afgerond kan gestart worden met de voorbereidingen voor de bouw van de Brede School.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Gymzaal CCZ – Zeist
Gymzaal CCZ – Zeist
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam