Projectmanagement Brede School Snijdelwijk – Boskoop

De gemeente Boskoop heeft de Brede School Snijdelwijk opgeleverd en in gebruik laten nemen door de Ichthusschool, De Zevensprong, de GGD/CJG en het kinderdagverblijf. VKZ heeft invulling gegeven aan het ontwikkelings- en kostenmanagement van deze vastgoedontwikkeling.

VKZ is, op basis van het Programma van Eisen en het reeds vervaardigde structuurontwerp, gestart met het maken van een budgetraming voor de Brede School. Daarnaast zijn de noodzakelijke werkzaamheden en ook de kosten voor het bouw- en woonrijp maken van de locatie nader in beeld gebracht. Al snel bleek dat de ontwerpopgave vanwege locatiegebonden kenmerken, waaronder kabels en leidingen en de grondslag, moest worden aangepast. Gebleken is dat het ontwerpteam ‘scherp aan de wind moet zeilen’ om de gewenste kwaliteitsambitie van de scholen binnen het beschikbare krediet te kunnen realiseren. De zorgvuldige projectanalyse van de projectmanager van VKZ heeft ertoe bijgedragen dat één en ander relatief soepel is verlopen. In de uitwerking van het ontwerpproces tot en met de contractstukken met de aannemer is de aandacht van VKZ sterk gericht geweest op de bewaking van het raadskrediet, met inachtneming van het Programma van Eisen dat op enkele onderdelen is aangepast. Constante afstemming tussen de vastgoedontwikkelingen, de waterkundige, civiel- en infrastructurele werkzaam­heden waren daarbij cruciaal. Hierbij kon de kennis van VKZ als adviseur en manager van integrale gebieds­ontwikkeling in volle omvang worden ingezet.

VKZ geeft, in algemene zin, leiding aan het ontwikkelingsproces opdat er binnen circa tweeënhalf jaar een nieuwe Brede School kon worden gerealiseerd. Meer specifiek heeft VKZ in dit project de gemeente Boskoop vroegtijdig geïnformeerd over de specifieke knelpunten van dit project en hierover geadviseerd. Hierbij is gebruik gemaakt van de breed aanwezige kennis op het gebied van vastgoed- en gebiedseconomie.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Kostenramingen
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Gymzaal CCZ – Zeist
Gymzaal CCZ – Zeist
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam