Economische advisering herontwikkeling Bieslandhof – Delft

Op de Bieslandhof te Delft biedt de Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest zorg aan in combinatie met behandeling aan cliënten die een verpleeghuis indicatie hebben. Aangezien de huidige Bieslandhof niet het gewenste gevarieerde aanbod aan verschillende woningbouwtypologieën en -omgevingen aanbiedt, heeft Pieter van Foreest een massastudie op laten stellen om de potentie van de Bieslandhof bij herontwikkeling te onderzoeken. Deze massastudie is uitgewerkt tot een concept stedenbouwkundig masterplan. VKZ is als financieel adviseur betrokken bij de herontwikkeling van dit gebied.

Op basis van het stedenbouwkundig masterplan is een financiële onderlegger (basis grond- en vastgoedexploitatie) opgesteld. Het bijbehorende rekenmodel dat ten grondslag ligt aan de financiële onderlegger is op maat gemaakt voor dit specifieke project. Het rekenmodel dient als basis en managementinstrument voor de verdere uitwerking/ uitvoering van het masterplan van de Bieslandhof. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever is het rekenmodel verder uitgebreid zodat deze nog beter aansluit op de wensen.

Diensten

Kostenramingen
Afbeelding bij Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Afbeelding bij Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht
Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht
Afbeelding bij Projectmanagement Binnenduin –  Beverwijk
Projectmanagement Binnenduin – Beverwijk
Afbeelding bij Integrale verduurzaming Hogeschool KPZ – Zwolle
Integrale verduurzaming Hogeschool KPZ – Zwolle