Economische advisering herontwikkeling Bieslandhof – Delft

Op de Bieslandhof te Delft biedt de Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest zorg aan in combinatie met behandeling aan cliënten die een verpleeghuis indicatie hebben. Aangezien de huidige Bieslandhof niet het gewenste gevarieerde aanbod aan verschillende woningbouwtypologieën en -omgevingen aanbiedt, heeft Pieter van Foreest een massastudie op laten stellen om de potentie van de Bieslandhof bij herontwikkeling te onderzoeken. Deze massastudie is uitgewerkt tot een concept stedenbouwkundig masterplan. VKZ is als financieel adviseur betrokken bij de herontwikkeling van dit gebied.

Op basis van het stedenbouwkundig masterplan is een financiële onderlegger (basis grond- en vastgoedexploitatie) opgesteld. Het bijbehorende rekenmodel dat ten grondslag ligt aan de financiële onderlegger is op maat gemaakt voor dit specifieke project. Het rekenmodel dient als basis en managementinstrument voor de verdere uitwerking/ uitvoering van het masterplan van de Bieslandhof. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever is het rekenmodel verder uitgebreid zodat deze nog beter aansluit op de wensen.

Diensten

Kostenramingen
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Gymzaal CCZ – Zeist
Gymzaal CCZ – Zeist
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam