Projectmanagement ontwikkeling Arte College – Almere Poort

Ontwikkelingscombinatie OCE is binnen de ontwikkeling van Almere Poort verantwoordelijk voor de integrale planontwikkeling van het Europakwartier in Almere Poort. Onderdeel hiervan was de ontwikkeling van Arte College, een middelbare school voor 850 leerlingen. Een centraal gelegen aula vormt het hart van de school en doet tevens dienst als theater. Het theater loopt als een rode draad door het schoolprogramma. VKZ is door partijen benaderd om als neutraal en deskundig manager de ontwikkeling en het kostenmanagement van het ontwerp- en ontwikkelingsproces te begeleiden.

Vanaf het begin van het proces heeft VKZ door intensief overleg met de gebruiker, de opdrachtgevers, de reeds geselecteerde architect en de gemeente Almere het ontwikkelingsproces vormgegeven. Geen sinecure gezien de hoge kwalitatieve ambitie en het beperkte budget. Onder leiding van VKZ is het ontwerpproces succesvol doorlopen. De combinatie van management en financieel heeft ook hier tot succes heeft geleid. Alle betrokkenen zijn tevreden over het eindresultaat. Onderdeel van de werkzaamheden was tevens de begeleiding van de Europese aanbesteding van het uitvoeringstraject. Het proces is echter op een correcte manier doorlopen en heeft geleid tot het contracteren van de aannemer.

Het opereren in een complexe context, tussen verschillende opdrachtgevers en de gemeente Almere is VKZ op het lijf geschreven. De medewerkers van VKZ zijn in staat geweest om in deze complexe situatie deskundig leiding te geven aan het betrokken ontwerpteam.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Kostenramingen
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Gymzaal CCZ – Zeist
Gymzaal CCZ – Zeist
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam